Хвост – это отрезок конца брови, от излома до виска